Web Title:110 學年度 新北市市立成州國小六年五班110 學年度 新北市市立成州國小六年五班

2020-09-03 505小將合照

505小將

利用今天的時間跟班上的布置拍大合照,

後面的布置都是小將們的心血結晶,

還有更多精彩的都等待小將的家長來家長日一探究竟,

討論了面對新冠肺炎的防疫方式,

小組第一次的腦力激盪,效果很不錯!

之後要繼續加油唷!點進來看看討論的狀況吧!

培養小組的默契會越來越好的!

2020-09-01 505小將心內話

505小將

看看505小將們在想什麼吧!

大家對這個班級都很期待呢!

希望接下來還要繼續努力唷!

這些都是小將們完成的唷!

真是創意無限呢!點進來看看吧!

 

更多消息

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47

寫寫書法寫春聯

搜尋

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

倒數計時

畢業典禮

常用網站

網站名稱 人氣
英語歌謠 五股區成州國小學生樂聲隊高年級組 Proud of You
五股區成州國小學生樂聲隊高年級組 Proud of You
99
百年校慶 成州100年校慶影片
成州100年校慶影片
437
新北學BAR 新北學BAR
新北市教育局的新北學BAR!
197
台灣抗震網 臺灣抗震網-如何演練
跟地震相關的網站!
463
成州國小 成州國小
新北市五股區成州國民小學網站
任何最新消息 在這裡找就對了!
1377