Web Title:110 學年度 桃園市立仁和國小四年三班110 學年度 桃園市立仁和國小四年三班

配合防疫,禁止在班上吃零食

各位家長好:
為了確實因應「嚴重特殊傳染性肺炎」班級防疫配合事項,在此規定禁止在班上吃零食。如果孩子有需要帶零食在課照班或安親班食用,請孩子不要在放學之前拿出來,如果拿出來讓老師及同學發現,導師會立刻幫忙保管到放學排隊時再發回給學生。

在上學期間吃零食會衍生相當多的班級管理及食安、健康問題:
1.過度攝取澱粉、油脂及糖分造成肥胖。
2.在分送零食增進友情的同時造成另一群人友情決裂。
3.被要求交換零食之後發生反悔,友情決裂並嚴重影響人際關係。 
4.因各種零食所造成的友情決裂,直接或間接影響課堂秩序及學習情緒低落。 
5.分食和共食容易透過唾液及飛沫中的病毒及細菌傳染一般流行性感冒、A型流感、B型流感、腸病毒、肺炎......等。

請各位家長共同正視零食造成的問題,上學期間應該要集中精神專注在學習,而非這些既不健康又不營養的零食,請家長確實掌握孩子的甜食控制權,讓我們一起為孩子的健康及成長把關。
                                                                                                                       303班導 信均老師敬啟

班導 陳信均老師

開學日

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64

2020仁和校慶運動會

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

寄信給班導

空氣品質 (PSI) 預報

活動剪影秀-1

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20

身心障礙體驗活動

推文工具-1