Web Title:111 學年度 桃園市立仁和國小五年二班111 學年度 桃園市立仁和國小五年二班

2022-09-13 9/12日起防疫新措施

2022-06-29 7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施

2022-06-10 6/13(一)桃園恢復實體課程

2022-06-02 桃園市高中以下學校、公幼持續遠距教學至6/10

2022-06-01 6/1~6/30維持現行防疫措施

2022-05-26 桃園市高中以下學校、公幼持續遠距教學至6/2

2022-05-23 5/23~5/29暫停實體課程一週

2022-05-01 5/1~5/31維持現行防疫措施(取消實聯制)

2022-04-25 確診者主動回報及接觸者匡列說明 縮短居隔天數為3+4天

2022-04-07 4/1~4/30維持現行口罩等防疫措施

第一頁 上一頁 1   2   3  下一頁 最後頁
更多消息

班導 陳信均老師

校內語文競賽

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49

綠世界校外教學

空氣品質 (PSI) 預報

搜尋

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

寄信給班導

QRCode

QR Code

活動剪影秀-1

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13

五上期末磁鐵紀錄及分組名單

推文工具-1