Web Title:110 學年度 桃園市市立普仁國小桃園市中壢區普仁國民小學附設幼兒園110 學年度 桃園市市立普仁國小桃園市中壢區普仁國民小學附設幼兒園

112 年度桃園市中壢區普仁國民小學附設幼兒園招生

登記學齡及出生日期:
(一)滿5 足歲:106 年9 月2 日至107 年9 月1 日出生者
(二)滿4 足歲:107 年9 月2 日至108 年9 月1 日出生者
(三)滿3 足歲:108 年9 月2 日至109 年9 月1 日出生者

招生人數
配合教育部政策,預定於112 年4 月6 日(星期四)公告於桃園市公立及非營利幼兒園招生網。

第1 階段:
▶線上登記時間:112 年4 月12 日(三)上午8 時30 分至112 年4 月14 日(五)下午3 時
30 分(幼兒園平日聯絡時間為上午8 時至下午4 時)。
▶現場登記時間:112 年4 月14 日(五)上午8 時30 分至下午3 時30 分及
112 年4 月15 日(六)上午8 時30 分至中午12 時30 分。

img

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78

第12周學習區課程

搜尋

手機掃碼連到此頁

QR Code

標籤