Web Title:112 學年度 新北市市立新和國小英語小達人認證網112 學年度 新北市市立新和國小英語小達人認證網

111下通過名單

第一級通過名單

3年 1班 1 陳宣樂
3年 1班 13 洪庭結
3年 1班 26 石靜蓒
3年 3班 10 劉定宇
3年 5班 8 扈祐瑋
3年 5班 11 林洛以
3年 5班 14 陳玟涵
3年 5班 20 葉羽恩
3年 7班 21 呂卉婕
3年 7班 26 施怡安
3年 2班 22 蔡妧曈
3年 8班 2 廖宇祐
3年 8班 3 黃奕惟
3年 8班 9 連麒安
3年 8班 23 蔡佳樺
3年 6班 18 王亦岑
3年 6班 19 李紫妍
3年 6班 23 吳矞安
4年 2班 19 楊芯瑀
4年 3班 22 張語宸
4年 6班 21 石欣禾
4年 7班 18 朱奕潔
4年 7班 20 蕭可柔
4年 7班 23 陳芊妤
5年 4班 21 鄭采緹

 

第二級通過名單

3年 3班 10 劉定宇
3年 4班 3 盧丞揚
3年 4班 17 鄧承愛
3年 7班 30702 陳研伯
3年 7班 30712 陳羿儒
3年 7班 30717 黃于馨
3年 7班 30722 吳芸瑄
3年 7班 30723 林禹馨
3年 8班 4 羅楷順
3年 8班 13 王昭雅
3年 8班 18 劉芝穎
4年 1班 6 黃羿翔
4年 2班 2 蔡承志
4年 2班 4 雷鎮遠
4年 2班 12 廖彥宇
4年 2班 18 許羽彤
4年 3班 5 林楷恆
4年 3班 16 陳緹甄
4年 3班 18 黃心柔
4年 5班 25 呂宥臻
4年 6班 4 羅梵齊
4年 6班 9 謝東諺
4年 7班 5 張楷承
4年 7班 9 曾紹恩
4年 7班 21 韓雨璇
4年 7班 26 蔡沛杋
4年 8班 8 呂宸瑜
4 8 應侑潔
4年 8班 宋采媛
4年 9班 23 黃子玹
4年 9班 25 陳紫恩
5年 1班 8 許祝榮
5年 4班 19 謝昕彤
5年 4班 26 詹芳綺
5年 2班 13 李沅霖
5年 2班 24 洪映潔
5年 3班 26 范沛涵
5年 5班 19 王鈺佐
5年 6班 10 陳奕儒
5年 6班 12 梁皓宸
5年 6班 20 陳巧悅
5年 7班 18 王鈺佑
6年 1班 8 黃丞凱
6年 1班 9 江淯睿
6年 1班 20 陳品淇
6年 3班 21 楊詠綺
6年 4班 25 魏寀軒
6年 6班 23 周嫄媛
6年 8班 15 蔡璦忻

 

第三級通過名單

5年 1班 9 劉奕澤
5年 2班 7 黃奕文
5年 2班 14 盧艾筠
6年 1班 16 蔣昀霈
6年 2班 15 范奕格
6年 8班 16 劉柔辰

 

第四級通過名單

4年 2班 8 林緯宸
4年 2班 24 方儷蓁
4年 6 11 黃煒祐
4年 7班 3 温烜誼
5年 3 25 鄭宇涵
5年 5班 10 李星辰
5年 7班 8 潘晏頡
5年 7班 12 石沛珅
6年 3班 19 林雨彤
6年 4班 12 黃品堯
6年 8班 14 李政穎

 

第五級通過名單

6年 6班 4 洪聿陞
6年 6班 9 王榮祖
6年 7班 6 丁柏豪
6年 8班 3 楊宏勝
6年 8班 19 潘宥伶