Web Title:111 學年度 新北市市立更寮國小更寮國小附設幼兒園111 學年度 新北市市立更寮國小更寮國小附設幼兒園

倒數計時

臺灣母語日教學訪視

活動剪影

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30

111-2主題一母語:磅米香(松鼠班)

本站搜尋

標籤

常用網站

網站名稱 人氣
1 111 學年度 新北市市立更寮國小更寮國小附設幼兒園 閱讀花園 - 文化部-兒童文化館 11
2 111 學年度 新北市市立更寮國小更寮國小附設幼兒園 本土語言資源網 4
3 111 學年度 新北市市立更寮國小更寮國小附設幼兒園 教育部語文成果網 6
4 111 學年度 新北市市立更寮國小更寮國小附設幼兒園 臺灣閩南語常用詞辭典
教育部臺灣閩南語常用詞辭典
5
更多網站