Web Title:班級公告班級公告
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32

廚師帽

搜尋
QRCode
QR Code

班級公告 2021-06-29 聯絡簿

今日作業

作業:(抄在聯絡簿)
1.完成國數線上小考(6/30截止)。
2.做2件家事(                             )

李老師說:
1.線上測驗完成後記得儲存頁面,兩天後試卷公佈才能即刻得知成績。

2.今日直播教室下午兩點請進入固定連結meet教室。準備優點卡,或家長任務分享,請小朋友學習用自己的帳號登入   meet.google.com/tgg-wmam-swd

老師的叮嚀

課程學習進度:
1. 第一二節課:
完成數學期末小考 
完成國語期末小考
完成後記得儲存頁面,兩天後試卷公佈才能即刻得知成績。

2. 健康:小朋友讓我們再來複習一下課本的重點:牙齒保健。影片欣賞: 高露潔口腔保健衛教卡通:兔子牙醫與牙齒守護隊

3. 生活:自主學習,或進行課本132~133成長紀念冊製作。

4. 下午兩點請上直播教室。