Web Title:班級公告班級公告
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32

廚師帽

搜尋
QRCode
QR Code

2021-06-23 聯絡簿

今日作業

作業:(抄在聯絡簿)
1.國作46~48。
2.數七雲端速測。
3.國十一雲端速測。
4.完成均一任務。

李老師說:
1.今日回傳:國作39~48;數習88~91 。請把作業擺正拍照,謝謝您!(謝謝部分家長已於上週完整回傳國作全部頁面)
2.請先對照電子書國作數習解答批改。錯誤處請作標記或圈選。

老師的叮嚀

課程學習進度:

1. 數學:
(1)觀看立體圖形教學複習影片
(2)完成均一平台新任務。
(3)完成數七雲端速測。https://qt.hle.com.tw/24507311

2. 體育:觀看教學影片【運動安全的觀念】。

3. 國語:先複習國語第十一課後,再進行線上測驗。
https://qt.hle.com.tw/03123418