Web Title:112 學年度 新北市集美國小六年7班112 學年度 新北市集美國小六年7班

112 學年度 新北市集美國小六年7班 2023-09-16 聯絡簿

今日作業
 1. 感謝今天參與的家長(實體+線上)
 2. 若有家長不克蒞臨的  請參閱孩子教育信箱的信件內容  點擊相關網址
 3. 學期中  關於孩子的大小事  都歡迎您  隨時來電交流(老師很晚睡  別擔心)
 4. 感謝   泳諭爸爸   願意   連任  本班  班級家長代表
 5. 希望   家長  能盡量撥出  某一天的某個時段  (請參詳附件說明)   支援導護系統   孩子的安全  是您我的首要考量
 6. 關於畢冊和證件照費用    一整套為700元,單買畢冊550元,單買證件照150元~

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41

校外教學一日遊

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

線上聊天室

倒數計時

2018 聖誕節