Web Title:110 學年度 五年八班110 學年度 五年八班

2022-02-10 聯絡簿 (最新)

今日作業
 1. 帶  蠟筆、水彩、筆洗。
 2. 交  圖畫、國卷、數卷
 3. 帶  國語課本、習作、數學課本、習作、甲本、乙本、社會筆記本
 4. 預習  國一、數課p.4~p.9
 5. 填寫   聯絡簿裡的 功課表基本資料表  
 6. 套 書套 : 國習、數習、數課、聯絡簿

隨機作品分享

9/17線畫

 •  
  1) 20210922_125001.jpg
 •  
  2) 20210922_125007.jpg
 •  
  3) 20210922_125013.jpg
 •  
  4) 20210922_125018.jpg
 •  
  5) 20210922_125047.jpg

Dr.eye 英漢字典

畢業倒數

畢業