Web Title:111 學年度 桃園市立仁和國小五年二班111 學年度 桃園市立仁和國小五年二班

111 學年度 桃園市立仁和國小五年二班 2022-11-03 聯絡簿

今日作業
 1. 第八課查生字(前九)。
 2. 數十格。
 3. 明帶一項拍賣品。(禁帶零食)
老師的叮嚀
 1. 明天舉辦拍賣會,請各位同學先統計好聯絡簿的點數及簿本的星星數量,增加拍賣會競標的籌碼。

班導 陳信均老師

開學日

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15

流感疫苗接種

空氣品質 (PSI) 預報

搜尋

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

寄信給班導

QRCode

QR Code

活動剪影秀-1

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20

身心障礙體驗活動

推文工具-1