Web Title:110 學年度 新北市市立正義國小一年一班110 學年度 新北市市立正義國小一年一班

110 學年度 新北市市立正義國小一年一班 2022-01-17 聯絡簿

今日作業
 1. 發下下學期的國語課本、習作,數學課本、習作、附件,請小朋友回家包書套,並好好保管,下學期開學日請帶回。
 2. 明天可以帶一個可以與人分享的玩具到校
 3. 家事、晨讀單
 4. 到1/20前,都要帶一個大袋子,袋子裡面的東西要放在家。

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46

好吃的食物 (用黏土做點心)

本站管理員

搜尋

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

倒數計時

110學年度 新生入學日

標籤