Web Title:106 學年度 106 學年度

106-11-17牙醫師巡迴醫療(二)

活動日期:2017-11-17
活動地點:圖書室及走廊
一~四年級牙齒檢查及治療
指導貝氏刷牙法
指導高年級牙線使用

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14

107-9-11測量身高、體重及視力

懸浮微粒 (pm2.5) 預報