Web Title:105 學年度 基隆市市立東光國小二年忠班105 學年度 基隆市市立東光國小二年忠班

2017.05.02 海洋闖關

活動日期:2017-05-05
活動地點:禮堂
海科館全民科學週
海洋闖關活動
1. 大堡礁尋寶(於校慶完成)
2. 曹沖秤象
3. 螃蟹大豐收
超萌超活力
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19

2017.03.15 動一動時間

超萌超期待
快樂fun暑假
超萌超科技
QR Code
超萌超健康
懸浮微粒 (pm2.5) 預報
超萌超好奇
超萌超級美