Web Title:搭心園地搭心園地

111全園日-繪本一吋蟲

活動日期:2023-04-19
活動地點:大新活動中心
身體力氣都很小的一吋蟲(尺蠖)如何運用長處和智慧,一次次化險為夷?如同我們在生活中也會遇到許多困難,但不是強壯的身體或力氣大就能解決問題,而動動腦,運用智慧往往比外表看似強大的力量更有力......

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13

1111220感恩傳愛-東榮社區爺爺奶奶