Web Title:搭心園地搭心園地

1120325運動會太鼓序幕表演

活動日期:2023-03-25
活動地點:大新國小跑道
大新附幼太鼓隊的孩子們各個精神抖擻,精彩演出為運動會揭開序幕。

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13

1111220感恩傳愛-東榮社區爺爺奶奶