Web Title:臺南市市立大新國小小熊班臺南市市立大新國小小熊班

112.01.19小幫手大掃除

活動日期:2023-01-19
要準備過年放寒假囉!!
小寶貝也來幫忙大掃除,幫忙擦擦櫃子、掃掃地~
幫曬過太陽的玩具進行分類!!
本站管理員
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14

112.05.17