Web Title:海豚班海豚班

113.05.24空罐子好好玩

活動日期:2024-05-24
活動地點:海豚班
常見的資源回收物除了塑膠和紙類,還有鐵鋁罐。這禮拜孩子針對鐵鋁罐,發想了許多回收之外的用途,如玩遊戲:套圈圈、梯罐子、保齡球遊戲、當成神秘箱來摸彩、踩高蹺、投籃遊戲、藏球遊戲等等,還可以拿來當樂器敲打或裝物品在裡面搖動發出聲音,可以當收納盒,也可以裝飾成娃娃、車子。孩子們將想到的遊戲都試玩過,覺得好玩極了,沒想到回收物也能製造出這麼多樂趣!有孩子說:「罐子這麼好玩,我以後要玩這個就好,這樣就不用花很多錢去買玩具啦!」哈哈!

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35

112.02.24形狀變變變