Web Title:海豚班海豚班

1120908快樂來上學

活動日期:2023-09-08
活動地點:大新國小
放了好長的暑假,孩子們又能在睽違已久的學習區及操場遊玩,超級開心的!!

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19

112.10.31不給糖,就搗蛋!