Web Title:海豚班海豚班

112.05.26點點童樂會

活動日期:2023-05-26
活動地點:大新國小
怎樣讓別人知道我們要辦成果展呢?除了傳單,這週孩子們到學校穿堂的布告欄認識各種海報,了解活動海報的內容應該要有哪些訊息:活動名稱、日期、時間、地點等。孩子們共同設計創作海報及邀請卡,滿心期待著成果展的到來~ ~ ~

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40

112.03.24點點玩遊戲