Web Title:海豚班海豚班

112.04.14藝起玩點點

活動日期:2023-04-14
活動地點:海豚班
孩子們在壁報紙上畫下許多大小不等的彩色點點,運用線條、小點點和彩色點點一起玩創作,帶彩色點點去散步,圍著彩色點點繞圈圈,幫彩色點點裝飾變漂亮,好玩又有創意!
在走廊上發現地板的色塊好特別,孩子們自己用線條和顏色設計色塊;發現包裹的泡泡紙好好玩,便突發奇想加上顏色變成特別的滾畫及蓋印畫。
藝起玩點點,點點藝起玩,點點好好玩!!

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40

112.03.24點點玩遊戲