Web Title:海豚班海豚班

112.03.24點點玩遊戲

活動日期:2023-03-24
活動地點:海豚班
孩子發現學習區的陀螺下面要有凸凸的點不然轉不起來,孩子們還嘗試自己畫紙片穿過牙籤來製作陀螺。陀螺轉了幾次之後,穿牙籤的洞洞越來越大,大家乾脆把牙籤拿起來,改玩比賽丟點點(紙片),看誰丟得遠。孩子們在學習區嘗試以前的孩子最愛玩的丟沙包,看起來很簡單,但要往上拋再接住,對孩子們而言,是一項大考驗!此外,孩子們也拿瓶蓋來玩創意組合、葡萄棋,玩身體的點碰點,這麼多好玩的遊戲,讓孩子們直呼:點點實在真有趣!

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51

1120908好想吃榴槤