Web Title:110 學年度 嘉義縣縣立太保國小五年仁班110 學年度 嘉義縣縣立太保國小五年仁班

尋找校園中的藝術精靈

活動日期:2021-11-19
我們一起走訪校園尋找躲藏在校園中的藝術精靈,他們來自不同的時代,有著不一樣的造型外表更有著他們代表的意涵,請你認真觀察描述藝術精靈的外觀、特色,再加上自己對這些藝術精靈的感受、想法或是帶給你的啟發,加油!

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34

尋找校園中的藝術精靈

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

空氣品質完整預報

倒數計時

2021 聖誕節