Web Title:110 學年度 新竹縣縣立和興國小六年甲班110 學年度 新竹縣縣立和興國小六年甲班

1110324自然課-【興探究】-醬油開缸

活動日期:2022-03-24
活動地點:六甲教室
1071210戶外教育參訪李記醬油時,學生製作的釀製醬油缸,開缸觀察釀製情形

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12

我閱故我shine

文章選單

空氣品質

線上聊天室